Egyenleg feltöltés +36 1 999-6100 Skype állapot Skype Letöltés Oldaltérkép
 
 

Új Hírek


 

 
 
 
 
Név:
E-mail:
 
 
Az Ön neve:
Az Ön E-mail címe:
Ismerősének neve:
Ismerősének E-mail címe:
 
 

 
Bejelentés
2017-07-24
Alaptőke leszállítás közzététele
Az Első Mobilfizetés Elszámoló Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1146 Budapest, Thököly út 57. A. ép., cégjegyzék száma: 01-10-045245) tagjai a 2017. május 28. napján meghozott 12/2017. (05.28.) számú határozatával elrendelte a Társaság alaptőkéjének leszállítását.

 

KÖZLEMÉNY

Az Első Mobilfizetés Elszámoló Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1146 Budapest, Thököly út 57. A. ép., cégjegyzék száma: 01-10-045245) tagjai a 2017. május 28. napján meghozott 12/2017. (05.28.) számú határozatával elrendelte a Társaság alaptőkéjének leszállítását.

Az alaptőke leszállítás előtti összege: 100.000.000.- Ft, azaz százmillió forint
Az alaptőke leszállítás utáni összege: 10.000.000.- Ft, azaz tízmillió forint

A Társaság az alaptőkéjét 100.000.000.- Ft-ról, azaz százmillió forintról 90.000.000.- Ft, azaz kilencvenmillió forint összeggel 10.000.000.- Ft-ra, azaz tízmillió forintra szállítja le.

Az alaptőke leszállítást követően a Társaság alaptőkéjének összege: 10.000.000.- Ft, azaz tízmillió forint.

Az alaptőke leszállítás oka: veszteség rendezése – a Ptk. 3:309. §-ban foglaltak alapján.

Az alaptőke-leszállítás végrehajtásának módja: a Társaság 1000 db, azaz ezer darab, egyenként 100.000.- Ft, azaz százezer forint névértékű és ezzel egyező kibocsátási értékű, névre szóló. nyomdai úton előállított „A” sorozatú törzsrészvénye közül 900db, azaz kilencszáz darab részvényét az alaptőke-leszállítás szabályainak alkalmazásával bevonja.

A Társaság felhívja hitelezőit, hogy jelentsék be, ha a jelen hirdetmény első alkalommal történt közzétételét megelőzően keletkezett követeléseikre vonatkozó biztosítékra tartatnak igényt.
A Társaság a biztosítékadást megtagadja arra tekintettel, hogy
- a hitelező már rendelkezik az alaptőke-leszállításhoz kapcsolódó kockázattal arányos biztosítékkal;
- a társaság alaptőke-leszállítás utáni pénzügyi, vagyoni helyzetére figyelemmel a biztosítékadás indokolatlan;
- az alaptőke leszállítására a társaság alaptőkéjén felüli lekötött tartalék javára történő átcsoportosítás céljából kerül sor, és az alaptőke-leszállításról hozott határozatot megelőző öt évben a társaság nem hajtott végre tartalékképzési céllal alaptőke-leszállítást; vagy
- az alaptőke leszállítása kötelező.

A hitelezők az alaptőke leszállításáról szóló hirdetmény második közzétételétől számított 30 napos jogvesztő határidőn jogosultak bejelenteni a Társaság székhelyén, ha a Társaság alaptőkéjének leszállításával összefüggésben biztosítékra tartanak igényt.
Nyomtatás
Nyilvántartási szám:
ISMS/019-18
Nyilvántartási szám:
503/1325-1424
 
 
 
További videók >>