Egyenleg feltöltés +36 1 999-6100 Skype állapot Skype Letöltés Oldaltérkép
 
 

Új Hírek


 

 
 
 
 
Név:
E-mail:
 
 
Az Ön neve:
Az Ön E-mail címe:
Ismerősének neve:
Ismerősének E-mail címe:
 
 

 
Adatkezelési nyilatkozat
2018-05-25

Az Első Mobilfizetés Elszámoló Szolgáltató Zrt. (EME Zrt.) kinyilvánítja, hogy adatkezelési tevékenységét – a megfelelő belső szabályok, technikai és szervezési intézkedések meghozatalával – úgy végzi, hogy az minden körülmények között megfeleljen  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK - (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet (General Data Protection Regulation, GDPR),  Rendelet) – továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek.

A Rendelet 2018. május 25. napjának hatálybalépésére való tekintettel az EME Zrt. közzéteszi Adatkezelési tájékoztatóját, melyet itt  tekinthetnek meg.
Nyomtatás
Nyilvántartási szám:
ISMS/019-18
Nyilvántartási szám:
503/1325-1424
 
 
 
További videók >>