Egyenleg feltöltés +36 1 999-6100 Skype állapot Skype Letöltés Oldaltérkép
 
 

Fontos tudnivalók


 

 
 
 
 
Név:
E-mail:
 
 
Az Ön neve:
Az Ön E-mail címe:
Ismerősének neve:
Ismerősének E-mail címe:
 
 
AZ AUTÓPÁLYA MATRICA ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 

- Heti: érvényes a vásárlás napján és további 9 napon (összesen 10 egymást követő naptári napra, a 10. nap 24. órájáig)

- Havi: érvényes a vásárlás napjától a következő hónap ugyanazon napja 24. órájáig. Ha nincs ilyen nap, akkor a hónap utolsó napjának 24. órájáig (pl. vásárlás napja: január 31.-én., érvényes február utolsó napja 24. órájáig).


Az érvényességi időtartamon belüli vásárlás esetén az érvényesség kezdete a vásárlás időpontja.

Kérjük, hogy időben - az autópályára történő felhajtás előtt - gondoskodjon a szabályos autópálya használathoz szükséges matrica megvásárlásáról!

JÁRMŰ KATEGÓRIÁK:

A gépjármű és a vontatmány megengedett legnagyobb össztömeg-értékét a forgalmi engedélyben szereplő hatósági bejegyzés alapján kell meghatározni.
A díj mértéke a gépjármű kategóriájától függ. A díjkategóriák a következők:
 
D1 díjkategória: a motorkerékpár, valamint a legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjármű és mindezek bármilyen vontatmánnyal is,
 
A motorkerékpár után fizetendő heti úthasználati jogosultság általános forgalmi adóval terhelt ára 1 470 Ft. 
 
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium döntése értelmében 2008. január 1.-től a motorkerékpárok vezetői fél áron, azaz 825 forintért vásárolhatják meg a D1 kategóriás négynapos e-matricát. 
 
Fontos megjegyezni, hogy az e-matrica megvásárlása nem jelent a vásárlást megelőző időpontra vonatkozó – visszamenőleges – úthasználati jogosultságot.
 
A jogosultságok - áfát is tartalmazó - árai a következők (az árak csupán tájékoztató jellegűek):


Kategória Heti  Havi 
D1 2 975 Ft 4 780 Ft
 
A motorkerékpár után fizetendő heti úthasználati jogosultság általános forgalmi adóval terhelt ára 1 470 Ft.

* A heti matrica 10 napig érvényes

FIGYELMEZTETÉS!!! A fenti fizetési mód esetén, kizárólag azután szabad az autópályát igénybe venni, ha a visszaigazoló SMS megérkezett. Ha a válasz elutasító, vagy nem jön válasz akkor nem sikerült a vásárlás. A jogosultság bejegyzés nyilvántartása óra, perc, másodpercre történik, ezért nagyon fontos, hogy a használati szándék előtt  már sikeresen megvalósuljon a vásárlás.

A JOGOSULATLAN AUTÓPÁLYA-HASZNÁLATÉRT PÓTDÍJAT KELL FIZETNI!

Bővebb információ: http://www.nemzetiutdij.hu/


Ahhoz hogy SMS parancsokkal tudja beállításait megváltoztatni, első alkalommal módosítania kell jelszavát!

Küldje el SMS-ben: UJPIN 1234 4321 szöveget a +36-30-3-444-370-es telefonszámra (1234 a régi/ alapértelmezett, 4321 az új jelszó), majd vigye fel az új rendszámot a következő SMS paranccsal: ujrendszam 4321 ABC123 (4321 a pin kód, ABC123 a rendszám).
A sikeres módosításról minden esetben SMS értesítést küldünk.


BALESETBIZTOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS FONTOS TUDNIVALÓK
 


Autópálya: az autópálya kezdete közlekedési tábla és az autópálya vége közlekedési tábla közötti útszakasz. A biztosítás kizárólag Magyarország területén, magyar autópályán történt közlekedési balesetekre érvényes. 


Baleset: az a hirtelen fellépő, egyszeri, külső erőbehatolásból eredő nem várt esemény, amely a biztosított akaratától független, és a biztosított testi sérülését, halálát okozza. Nem minősül balesetnek a napsugárzás által okozott égési sérülés, a fagyási sérülés, a megemelés következtében kialakuló anatómiai elváltozás. 


Közlekedési baleset: az a baleset, amely az autópályán való közlekedés és a legalább egy mozgó jármű vagy a jármű mozgásából eredően bekövetkezett a közlekedési szabályok szándékos vagy gondatlan megszegésével gondatlanságból, illetőleg véletlenül előidézett váratlan esemény, amelynek következtében egy vagy több személy meghalt, megsérült. A jármű mozgása és a személyi sérülés bekövetkezése, a kár keletkezése között okozati összefüggésének kell lennie. 


Jármű: közúti szállító- vagy vontató eszköz, ideértve az önjáró vagy vontatott munkagépet is. A mozgáskorlátozottak közlekedésére szolgáló, emberi erővel tolt vagy hajtott kerekes szék és a gépi meghajtású kerekes szék – ha sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes, további a gyermekkocsi és a talicska – azonban nem minősül járműnek. Az ilyen eszközökkel közlekedő személyek gyalogosnak minősülnek. 


Biztosított: az EME Zrt. regisztrált ügyfele, aki a biztosításhoz csatlakozott és akit az EME Zrt. rendszerében Biztosítottként rögzített, továbbá mindazon személyek, függetlenül koruktól, nemüktől, állampolgárságuktól, akik a regisztrált biztosított autójában utaznak. 


Biztosítási esemény: biztosítási eseménynek minősül az a közlekedési baleset, amely Magyarországon, autópályán, a közúti közlekedés és a gépjármű üzemeltetése során következett be, és a biztosított halálát vagy testi sérülését okozza, továbbá a biztosítottnak a tartam alatt fentiek miatt bekövetkező:

  • ˇ         közlekedési baleseti eredetű halála,
  • ˇ         legalább 31%-os mértékű közlekedési baleseti eredetű maradandó egészségkárosodása,
  • ˇ         közlekedési baleset miatti kórházi ápolása a 28. nap után
  • ˇ         közlekedési baleseti sérülése (csonttörés, égés)

A biztosítási esemény időpontja a baleset bekövetkeztének időpontja. 

Abban az esetben, ha az Ügyfél által megadott adatok hibásak vagy értelmezhetetlenek,  vagy nem megfelelő szolgáltatási számra küldi az üzenetet, vagy a szolgáltatás igénybevételére nem jogosult, vagy nem elegendő az  egyenlege, továbbá esetlegesen a szolgáltatással összefüggő egyéb tájékoztatás esetében erről SMS-ben értesítést küldünk, amelynek kommunikációs díja az Ügyfelet terheli. 

Az üzenet abban az esetben kerül csak kiküldésre, ha a kommunikációs díjnak megfelelő összeg az egyenlegen vagy a bankszámlán rendelkezésre áll. 

Amennyiben az Ügyfél telefonszáma egy szerződésben sem szerepel, vagy egynél több folyószámlában is rögzített, abban az esetben a rendszer SMS értesítést nem küld.


Nyomtatás

Nyilvántartási szám:
ISMS/019-18
Nyilvántartási szám:
503/1325-1424
 
 
 
További videók >>